... O vikinzích ...

VIKINGOVÉ V DATECH:

700 – Seveřané ovládli obchod v Baltském moři
793 - Nájezd a vyplenění anglického kláštera v Lindisfarne. Odtud je datována doba Vikingská
795 - napaden klášter sv. Columby - ostrov Iona v západním Skotsku, výpad na Wales
800 – (cca) přistání na Orknejích, Shetlendách a Faerských ostrovech, občasné nájezdy Vikingů na evropská pobřežní střediska
834 - Dánští vikingové přepadli vyplenili Dorestad na Rýnu = začátek soustředěných nájezdů na Franskou říši
841 – Norští vikingové se nastálo usazují v Irsku, zakládají Dublin, kolonizace Skotska, SZ Anglie
844 – dočasné dobytí španělské Sevilly
845 – vyplenění Paříže, Hamburku. Franský král Karel Holý vikingům vyplácí „výpalné“ Danegeld
859 – Vikingové podnikají intenzivní nájezdy v oblasti Středozemního moře (Španělsko, jižní Francie, severní Afrika, Itálie – vyplenění Pisy
860 – první vikingští osadníci na Islandu
864 – Franský král Karel Holý zakazuje vývoz zbraní pod trestem smrti
882 – Švédští vikingové - Varjagové, kteří pronikli do severního Ruska v oblasti Ladožského jezera a přesunuli se až k Černému moři, zřizují své hlavní město v Kyjevě.
886 – Alfréd Veliký se dělí s Dány o Anglii - Danelag.
891 – Frankové porazili Vikingy – díky účinné obraně upadá vliv Vikingů na kontinentě
911 – Vikingský náčelník Rollo zakládá Normandské knížectví ve Francii za slib ochrany proti ostatním Vikingům
930 – Erik Rudý opouští Island a přistává v jižním cípu Grónska, dal mu jméno Grőnland – Zelená země.
960 – za vlády Haralda Modrozuba přijalo celé Dánsko křesťanství
985 – Islandského obchodníka Bjarniho Herjofssona zavál vítr cestou z Grónska na Island až k pobřeží Severní Ameriky. Nevylodil se a vrátil se urychleně do Grónska.
994 – norsko-dánské loďstvo o síle 94 lodí napadá Londýn
995 – Olaf, král Norský, donutil svůj lid přestoupit na křesťanskou víru
1000 – (mezi lety 992-1000) Leif Eriksson, syn Erika Rudého, přistává na východním pobřeží Severní Ameriky
1066 – Bitva u Hastingsu

autor: Valdyr

Seznam použité literatury [Zde]
[ zpět ]