... O vikinzích - literatura ...

KNIHY O VIKINZÍCH A JEJICH DOBĚ

Knih o vikinzích vyšlo v Čechách mnoho. Zde jsem sepsal seznam těch knih, které mě zaujaly a souvisí s vikingy a jejich dobou. Dají se navíc všechny běžně sehnat v knihkupectví nebo knihovnách.

Z tohoto seznamu jsem nesehnal v knihovně pouze tyto dvě knihy: Die Wikinger (Oxenstierna, E.), The age of Vikings(Sawyer, P. H.); pokud byste je někdo měl a chtěl mi je prodat nebo půjčit ozvěte se na mail valdyr@centrum.cz, rád je od Vás odkoupím.

Nejucelenější informace z knih, které vyšly v češtině, bych uvedl tyto: Svět vikingů (kol. autorů); Vikingové - Sága tří staletí - Bronsted, J.; Vikingové - Arbman, H. Jedná se o knihy poměrně staré, ale dají se sehnat v knihovnách.
V roce 2007 u nás vyšla pěkná fotopublikace v češtině "Vikingové - Nurmann, B.". Jedná se o fotografie replik převážně z anglického území.

Pokud víte o jiných zajímavých knihách, které by stály za doplnění do tohoto seznamu, rovněž dejte vědět. Díky...


CIZOJAZYČNÁ LITERARURA:
Denmark - Klindt, J.
Die Barbarenkonige - Casson, L.
Die Wikinger - Oxenstierna, E.
Iron in archeology - Pleiner, R.
The age of Vikings - Sawyer, P. H.
The Norsemen - Oxinstierna, E.
The Vikings - Kirkby, M.
The Vikings and their orign - Wilson, D.
Wikinger und Slawen - Herrmann, J.

V ČEŠTINĚ:
Béowulf - sága
Bojové techniky středověku - Matthew, B.
Evropa ranného středověku - Collins, R.
Germáni - Todd, M.
Historický šerm - Plch, P.(skrypta pro AMU)
Scénický šerm - Plch, P.(skrypta pro AMU)
Římané a Germáni - Cejnková, D.
Severní Evropa v ranném středověku - Košnar, L.
Svět vikingů -Campbell, G., J. a kol.
Válečníci a války ve středověku - Featherstone
Válka ve středověku - Contamine, P.
Věk barbarů - Drobejrar, E.
Vikingové, Sága tří stakletí - Bronsted, J.
Vikingové - Arbman, H.
Vikingové - Nurmann, B.

PRO MLADŠÍ ČTENÁŘE:
Kdybych byl viking - Morley, J.
Od pravěkých lovců k barbarům - Nougier, L.
Vikingové - Elsner, H.

OSTATNÍ:
Kultura středověké Evropy - Goff, J.
Pojídači mrtvých - Crichton, M.(zfilmováno - 13TH Warrior)
Ranně středověký svět - kol.
Rytíř - Baker, A.
Rytířské bitvy a osudy - Kovář, J.
Sága vikingov - Brent, P.
Učenci a pohané - Sklenář, K.
Umírání a smrt ve středověku - Ohler, N.
Výrobky člověka doby... - Vildomec, V.
Život ve středověku - Goetz, H.
...
Slované - Galuška, L.
Svět dávných Slovanů - Váňa, J.
Svět mýtů - Marx, H.
...
Magické rostliny Keltů - Storl
Florarium - Cattabiany, A.
Historische Werkstat - Wurlitzer, B.
Košíkářství - Marková, G.
Kovářství - Frolec, I.
Kůže - Floriánová, O.
Magické rostliny… - Lavander, S.
Řemesla našich předků - Janotka, M.
Techniky keramiky - Rada, P.
Platnéřství - Mudra, M.

autor: Valdyr

[ zpět ]