... O vikinzích - zbraně a zbroj ...

ÚVOD O ZBRANÍCH A ZBROJI VIKINGŮ

Mezi základní zbraně vikinského období patří sekera, kopí, meč, sax a luk. Nejčastější zbraní byla sekera a kopí, až poté meč. Meč patřil mezi nejdražší zbraně, proto nebyl zbraní, kterou mohl vlastnit každý. Válečník se chránil dřevěným štítem. Jako ochrana hlavy sloužila podle finančních možností a postavení kovová přilba, kožená přilba, kožená či vlněná čapka. Tělo válečníka bylo chráněno opět podle jeho finanční situace kroužkovou zbrojí, koženou zbrojí, nebo tlustými vlněnými látkami. Kroužkovou zbroj si mohli dovolit pouze ti nejmajetnější. Většinou ji vlastnili náčelníci a zbroj se dědila.

Když mluvím o zbraních, musím se zmínit i o zvláštních druzích vikinských válečníků – Berserkové byli zuřiví, napůl šílení válečníci, kteří byli velmi ceněni a najímáni pro svou neohroženost. Často byli oděni jen do půli těla a jedinou jejich ochrannou zbrojí byl štít, který často ještě před pojem zahodili a bojovali pouze se svou zbraní. Během bitvy se dokázali davově vyburcovat až do stavu podobnému šílenství, kdy okusovali štíty,vydávali zvířecí skřeky a neohroženě se zuřivou silou vbíhali do mnohem početnějšího davu nepřátel. Podobným druhem válečníků byli Ulfhednar (vlčí kožichy). Ti byli podobně zuřiví a od Berserků si lišili tím, že chodili oděni do zvířecích kožešin.

Brzy dodám články popisující jednotlivé druhy zbraní a zbroje…

autor: Valdyr

[ zpět ]